Vuosi 2020 – digitukea monessa muodossa!

Vuodenvaihteessa 2019–2020 käynnissä oli lukuisia valtakunnallisia tai alueellisia digiperustaitoihin keskittyviä projekteja, joista yksi oli yhdistystoimijoiden osaamiseen keskittyvä InPromptu-hankkeemme. Myös Digi- ja väestötietovirasto (DVV) aloitti toimintansa vuoden alussa, joten tahtoa digitaalisten perustaitojen lisäämiseksi todella löytyi. Digitaaliset perustaidot olisivat voineet muodostua vuoden 2020 suureksi teemaksi jo ilman poikkeusolosuhteitakin, mutta viimeistään koronapandemian myötä korostunut etäasioinnin ja -osallistumisen merkitys nosti digitaidot huomion polttopisteeseen.

Poikkeusolot vaikuttivat hankkeemme digivalmennuksiin kahdella tapaa: kaivattiin entistä enemmän ohjausta etätyöskentelystä, ja kaikki valmennus täytyi olosuhteista johtuen myös toteuttaa etänä. Verkkokokouksia ja Google Drivea käsittelevät webinaarimme olivat keväällä hyvin suosittuja, ja samojen aiheiden pariin on palattu tämän jälkeenkin jo moneen kertaan.

Etätapaamisia, videoita, taitokuvauksia ja opaskirjoja

Digitaalisiin perustaitoihin keskittyvää tukea, ohjausta ja opetusta on tänä vuonna annettu todella monessa muodossa, ja samalla on tuotettu paljon avointa materiaalia itseopiskelun tueksi. Kattavan kuvan erilaisista digituen muodoista saa DVV:n Digituki-sivulta ja DVV:n Suomidigi-palvelusta, ja esittelen seuraavaksi kootusti keskeisiä tukemisen tapoja.

Lähipäivystyksiä on edelleen järjestetty olosuhteiden salliessa esimerkiksi kirjastoissa sekä vapaan sivistystyön piirissä. Lähipäivystyksiin voi tulla kysymään vinkkiä oman laitteen tai esimerkiksi verkkopalvelun käytössä.

Puhelin on hyvin saavutettava etätuen väline, mutta näköyhteyden puuttuminen voi joskus tuoda pientä lisähaastetta asioiden esittämiseen. Chat-yhteys on vaihtoehtoinen tapa digineuvonnalle. Chat on käytössä esim. Kansalaisneuvonta.fi-palvelussa, jossa saa apua julkisten palveluiden käyttöön.

Etätapaamiset mahdollistavat kasvokkaisen vuorovaikutuksen ja myös asioiden selkeämmän esittämisen ruudunjakoa hyödyntämällä. Toisaalta etätapaamisiin osallistuminen saattaa vaatia opastettavalta digitaalisia taitoja, joita hänellä ei vielä ole.

Jos kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, niin opetusvideo kertoo vielä kuvaakin enemmän. Lukuisissa hankkeissa tuotetut videot mahdollistavat itsenäisen opiskelun omaan tahtiin. Esimerkiksi DigiTaito-hankkeen avoimessa oppimisympäristössä voit tutustua Windowsin, Microsoft Outlookin sekä Teamsin käyttöön suomenkielisten videoiden opastamana.

Oppimisen ja ohjauksen tukimateriaalit ovat kullanarvoisia niille, jotka järjestävät digiohjaustoimintaa esimerkiksi omassa yhdistyksessään. Esimerkiksi ENTER ry:n tarkistuslistat auttavat oppijaa ja ohjaajaa hahmottamaan, minkälaista osaamista konkreettisesti tavoitellaan. Tukimateriaalit voivat myös olla esimerkiksi ohjauksen vinkkilistoja, joita löydät esimerkiksi #Ihan diginä! -hankkeen materiaalipankista.

Kirjallisesta oppaasta laaja-alaisuutta rauhalliseen tutustumiseen

Vaikka verkosta löytyy hyvin paljon suomenkielistä opastusmateriaalia edellä mainituissa muodoissa, niin laajempia kirjallisia digitaito-oppaita on vähemmän. Osittain tästä syystä päädyimme tuottamaan InPromptu-hankkeessa 53-sivuisen osaamiskirjan, jonka voit ladata itsellesi täältä.

Osaamiskirja on julkaistu sähköisesti pdf-muodossa, ja painettu versio julkaistaan tulevana keväänä. Opas on tarpeeksi laaja, jotta siitä voi saada hyvän yleiskuvan yhteiskunnassamme tarvittavasta perustason digiosaamisesta. Toisaalta osaamiskirja on tarpeeksi tiivis, jotta sen selaaminen ei ole uuvuttava kokemus vasta-alkajallekaan.

Kirjallinen opas voi tuntua digituen muotona hieman vanhahtavalta, kun vaihtoehtona on tarjota apua esimerkiksi verkossa videomuodossa. Toisaalta juuri perinteisyytensä vuoksi kirjallinen opas voi tuoda kaivattua turvallisuutta uusien digitaalisten taitojen opiskeluun: kun ohjeet ovat tutussa muodossa, voi kaiken energian käyttää uuteen asiaan tutustumiseen. Tulostetussa versiossa alleviivauksien ja muistiinpanojen tekeminen voi edesauttaa oppimista ja muistamista!

Mikään yksittäinen digituen muoto ei itsessään ole täydellinen, mutta yhdessä eri muodot voivat toisiaan tukien tarjota apua vaihteleviin tilanteisiin. Osaamiskirjakin sisältää hyvin paljon linkkejä hyödyllisiin verkkomateriaaleihin, joihin voi tutustua oppaan lukemisen ohessa.

Jatketaan digitaitojen opiskelua, ja jaetaan tukeamme myös muille!

Mikko Eloholma & InPromptu-hankkeen väki

InPromptu (20182021) on TIEKE ry:n sekä HeTy ry:n (mukana 30.9.20 saakka) hanke, jossa lisätään työttömien yhdistysten ja muiden yhdistystoimijoiden digitaalista perusosaamista valmennuksia ja webinaareja järjestämällä. Hankkeen aikana koottu tietopaketti perustason digitaidoista julkaistiin marraskuussa avoimesti saatavilla olevana osaamiskirjana. Voit ladata osaamiskirjan itsellesi täällä.

Artikkelikuva: Tima Miroshichenko, Pexels

0

About Carolina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *