TAIKOJAn syksy alkaa keskusteluilla haasteista ja mahdollisuuksista pandemian ristiaallokossa

TAIKOJA palasi kesävesiltä ja aloitti syyskauden toimintansa uusilla ja päivitetyillä suunnitelmilla. Ihan selvillä vesillä ei vielä olla. Monet kokoustamiseen ja matkustamiseen liittyvät asiat näyttäytyivät Korona-pandemian valossa epävarmoina, ja useissa koulutusorganisaatioissa odotetaan vielä Korona-pandemiaan liittyviä ohjeita ja linjauksia, jotta kaikki voisivat suunnitella syksyn toiminnot niiden rajoissa.

TAIKOJAn tiimissä varmaa oli kuitenkin koordinoinnin, verkostoitumisen ja hankkeille tarjottavan tuen jatkuminen tilanteeseen sopivia toimintatapoja käyttäen.

TAITO-kahvit jatkuvat keskiviikkoisin verkon välityksellä 9. syyskuuta alkaen. Keskustelu aloitetaan jakamalla hankkeissa Korona-aikana saatuja kokemuksia, haasteita ja kenties uusia toimintamahdollisuuksia.

Puhetta perustaidoista -webinaarisarja aloitetaan 11. syyskuuta keskustelulla lukutaidoista. Webinaarissa kuullaan asiantuntijoita ja esitellään toimivia oppimismalleja. Seuraavat syyskuun webinaarit käsittelevät numerotaitoja ja tietoteknisiä taitoja. Ajankohdat ja ilmoittautuminen löytyvät tapahtumakalenterista.

TAITO-hankkeiden verkostotapaaminen toteutuu 17. syyskuuta. Toteutusmuoto täsmentyy pikapuoliin, kun ohjeistus kokoontumisten järjestämiseen selviää.

Kaikki TAIKOJAn järjestämät syyskauden tilaisuudet löytyvät Tapahtumakalenterista, josta voi tarkistaa päivitetyt tiedot ja ilmoittautua niihin.

TAIKOJA jatkaa syksyä innokkaasti epävarmuuksienkin keskellä ja myös niistä oppimalla. Miten teidän hankkeenne syksy on alkanut? Joudutteko muokkaamaan suunnitelmia uudelleen Korona-ajan takia vai eteneekö toiminta joustavasti alkuperäisessä muodossa? TAIKOJA tekee aiheesta kyselyn, jonka pohjalta keskustelua jatketaan syksyn ensimmäisissä tilaisuuksissa.

Aikuiskoulutuksen eurooppalaisella foorumilla (EPALE) on meneillään perustaitoteema, jossa myös Taikoja on mukana. Foorumilla sivutaan parhaillaan myös COVID-19 -kriisin vaikutuksia ja toimintamahdollisuuksia uudessa tilanteessa. Lue lisää: https://epale.ec.europa.eu/fi/blog/epale-focus-basic-skills-learning-provision.

Tarmokasta syksyn alkua pandemia-myrskyistä huolimatta!

 

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *