Kaikkienmalli.fi on saavutettava ja ajaton perustaitojen oppimismallialusta

Kansalaisen perustaidot -hankkeelle alkuvuosi oli tiivistä nettisivuprojektin aikaa. ESR-hankkeessamme kehitetty Kaikkien-malli koottiin nettisivuille, jossa se on nimensäkin mukaisesti: kaikkien käyttöön otettavissa.

Kaikkien-malli on oppijalähtöinen uusi tapa aikuisten perustaitojen opetukseen ja vahvistamiseen. Se sopii monille eri kohderyhmille ja toimijoille niin muodolliseen opetukseen kuin vapaaseen sivistystyöhön ja järjestöjen toimintaan. Kaikkien-malli käyttöoppaineen on koottu nettisivulle. Erillistä painettavaa materiaalia emme hankkeessa tuota.

Suunnittelumme punaiset langat

Nettisivuprojektissa meillä oli kaksi tärkeää punaista lankaa. Halusimme nettisivun olevan saavutettava ja ajaton. Verkkopalveluissa saavutettavuus jaetaan tekniseen ja sisällölliseen saavutettavuuteen. Tekninen saavutettavuus tarkoittaa, että esimerkiksi verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla. Tekniseen saavutettavuuteen sisältyy mm. verkkopalvelun standardeja noudattaen tehty virheetön koodaus.

Sisällön saavutettavuus tarkoittaa kognitiivista saavutettavuutta: sisältö on ymmärrettävissä, helposti omaksuttavissa ja käytettävissä. Sisällön saavutettavuutta voi parantaa esimerkiksi käyttämällä selkeää yleiskieltä, välttämällä erikoisia ja vaikeasti ymmärrettäviä termejä sekä jaksottamalla sisältöä helposti silmäiltäviksi kokonaisuuksiksi.

Saavutettava nettisivu palvelee siis hyvin kaikkia, ei vain erityisryhmiä.

Ajattomuus oli tärkeää siksi, että hankkeiden tapaan, toimintamme päättyy, mutta nettisivu on olemassa vielä viisi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. Tämä oli hyvin huomioitu palvelumme tuottajalta Agenda Helsingiltä, jo alkuvaiheen ilmeen suunnittelussa. Nettisivumme värimaailma toistaa logomme värejä ja valkoisella pohjalla ne antavat raikkaan vaikutelman. Kuvien valinnassa viestintäasiantuntijamme Kristiina piti mielessään myös ajattomuutta. Onnistumista ajattomuuden osalta pääsemme varsinaisesti arviomaan vasta viiden vuoden päästä.

Jalkautusta poikkeusoloissa

Koronakevät sotki meidän, kuten monen muunkin hanketoimijan suunnitelmia. Tapahtumat, jotka ovat olleet siirrettävissä nettiin, ovat siirtyneet verkkokokouksiksi tai webinaareiksi. Sitä ajatellen on hyvä, että mallimme on netissä eikä painettuina materiaaleina. Sitä on helppo jakaa ja esitellä verkossa.

Jos haluat kuulla lisää hankkeestamme, Kaikkien-mallista tai verkkosivuistamme, ole rohkeasti yhteydessä. Nettisivulta löydät yhteystietomme.

Teksti: Virpi Markkanen, Kansalaisen perustaidot -hanke
Artikkelikuva: Susanna Nordvall

Katso Kaikkien-mallin video!

 

 

 

 

0

About Carolina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *