TAIKOJA II:ssa tapahtuu

Vuosi 2018 lähenee päätepistettään, mutta TAIKOJA II – koordinointihankkeen tarina on vasta alussa. Tapasimme koko projektiryhmän kera täällä Tampereella ja mukana on nyt toimijoita Tampereen yliopiston ja OK-Siviksen lisäksi myös Turku AMK:sta. Teimme suunnitelmia uudelle koordinointihankkeen kaudelle ja kuten aiemmassakin TAIKOJAssa, pyrkii myös uusi hanke toteuttamaan hankeverkoston ehdotuksia hyvin kattavasti. ITK 2019 -konferenssisuunnitelmat (3/2019) ovat jo lähteneet liikkeelle. Lisäksi pohdimme mahdollisuuksia järjestää koulutustilaisuuksia ja muuta hankeverkostolle yhteistä toimintaa tulevalle vuodelle. Voitte kernaasti ehdottaa aiheita ja tapahtumia TAIKOJA II:lle. TAITO-hankeverkostoon on loppuvuoden aikana tullut ja tulossa kaikkiaan 3 uutta hanketta: DigiTaito – Digiosaamisella työssä tulevaisuuteen (päätoteuttaja: Toimihenkilöjärjestöjen opintoliitto), Kansalaisen perustaidot (päätoteuttajana: Opintotoiminnan Keskusliitto / OK-Sivis) sekä Lukemattomat mahdollisuudet (Päätoteuttajana: Turku AMK), tervetuloa mukaan!

TAITO-ohjelmaa yleisesti luonnehtinut teksti ilmestyi TIEKE ry:n Tiedosta-lehdessä (2/2018). Myös kaksi muuta artikkelia on tekeillä, joista lisää myöhemmin. TAIKOJA II on myös tällä hetkellä mukana työstämässä NOHEVA-hankkeen loppuarviointia.

 

0

About Mika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *